Home
Portretfotografie
Bedrijfsfotografie
Productfotografie
Porfolio
Contactgegevens

Privacy Statement

Kiek Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit privacybeleid verklaart hoe uw data gebruikt en beschermt wordt. Kiek Fotografie doet haar uiterste best om uw privacy te beschermen. Wanneer we u vragen om bepaalde informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd kunt u ervan verzekerd zijn dat het alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met ons privacy beleid. Kiek Fotografie kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. U dient deze pagina van tijd tot tijd te controleren om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy-beleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken
We kunnen de volgende informatie opslaan:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens
  Op onze website verzamelen wij op dit moment helemaal geen gegevens van jou. Wij verzamelen alleen uw gegevens wanneer je contact met ons opneemt.

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
  Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kiek-fotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Kiek Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Kiek Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
 • zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
  Kiek Fotografie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kiek Fotografie) tussen zit.

  Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
  Kiek Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We bewaren uw gegevens zolang uw klant account bij ons niet verwijderd wordt, dit om herbestellingen te kunnen doen, vragen over in het verleden geleverde producten te kunnen beantwoorden en u opnieuw gerealiseerde producten te kunnen toesturen indien nodig. U kunt een verzoek indien om alle offline gegevens te verwijderen zoals e-mailcontacten etc.
  Wanneer wij gegevens van je hebben bewaard, maar je geen producten en/of diensten van ons hebt afgenomen zullen wij je gegevens na maximaal 1 jaar verwijderen.

  Gegegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kiek Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kiek-fotografie.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek.
  Kiek Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Kiek Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kiek-fotografie.nl

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Kiek Fotografie verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  Bij derden moet je denken aan:

 • Een transporteur die je bestelling komt afleveren
 • Een bank om de betalingen te verwerken
 • De belastingdienst die een oogje in het zeil houdt om zich ervan te verzekeren dat wij ons aan de wet houden.
 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Kiek Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Wij houden namelijk net zo veel van privacy als jij.

  Contact opnemen
  Wanneer er vragen zijn omtrent dit privacybeleid of voor een verwijderverzoek kunt contact op nemen met behulp van de onderstaande informatie.

  Kiek Fotografie
  Molierelaan 118
  5924AN Venlo
  Nederland
  +31774000052
  info@kiek-fotografie.nl
  www.kiek-fototrafie.nl
  KvK-nummer: 14101423

  Deze informatie is voor het laatst bijgewerkt op 19 mei 2018